top of page
​严肃作品
交响乐
Snip20240128_85.png

天桥印象  🏆

2022

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_87.png

大奏鸣曲“红事会” 🏆

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_90_edited.jpg

变奏曲“白事会”

2017

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_86.png

广东狂想曲

2020

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_92.png

大回旋曲“卖布头”

2018

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_91.png

大谐谑曲“红事会”

2016

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Vocal & Theater
Snip20240128_93.png

皇帝的新衣续篇

​迷你室内歌剧

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_99.png

流水线上的兵马俑

朗诵者与钢琴

2021

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_94.png

乌鸦咏叹调

声乐和交响乐队

2021

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_97.png

三首中文艺术歌曲

声乐与钢琴

2020

document-xxl.png

1. 潼关怀古

Youtube-fill.png

2. 吊万人冢

Youtube-fill.png

3. 一枝花·不伏老·尾

Youtube-fill.png
Snip20240128_98.png

三首音乐朗诵剧

朗诵与钢琴

2020

1. 希望

Youtube-fill.png
document-xxl.png

2. 恋歌

Youtube-fill.png
document-xxl.png

3. 同仁堂

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_102.png

劳动号子

混声合唱与钢琴四手联弹

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_103.png

钗头凤 · 红酥手

声乐与钢琴

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_100.png

月季花开见南阳

声乐与乐队

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_109.png

五首中国民歌

声乐与钢琴

2018

Youtube-fill.png
document-xxl.png
室内乐与独奏
Snip20240128_110.png

小协奏曲

弦乐四重奏

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_3.png

蘑菇进行曲

小号、圆号与长号

2022

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_11.png

中国风格变奏曲

小提琴独奏

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_13.png

行板与变奏

小提琴、大提琴与钢琴

2018

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_16.png

中提琴小奏鸣曲

中提琴与钢琴

2016

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_18.png

中国组曲

钢琴独奏

2015

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240128_112.png

秋风颂

钢琴独奏

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_10.png

奏鸣曲乐章

钢琴独奏

2021

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_12.png

长笛小奏鸣曲

长笛与钢琴

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_15.png

黑管三重奏 🏆

黑管、大提琴与钢琴

2017

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240201_19.png

钢琴三重奏

小提琴、大提琴与钢琴

2015

Youtube-fill.png
document-xxl.png
bottom of page